เนื้อหาวันที่ : 2016-03-22 15:19:18 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1686 views

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือเรดดี้แพลนเน็ต ดันผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ชั้นนำจาก Alibaba

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับเรดดี้แพลนเน็ต เปิดตัวโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการส่งออกของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ที่ทำธุรกิจในรูปแบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) โดยมีเว็บไซต์ Alibaba.com อีมาร์เกตเพลส เป็นช่องทางในการส่งออกที่สำคัญ และขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของผู้ประกอบการไทยด้วยช่องทางออนไลน์ จากพันธกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ซึ่งภาคเอสเอ็มอีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยคิดเป็น 41.1% ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้การค้าออนไลน์ผ่านอีมาร์เกตเพลสเป็นช่องทางหนึ่งที่นำเสนอสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายจากทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้ริเริ่มโครงการ กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com อีมาร์เกตเพลส ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก โดยกว่า 85 % ของผู้ใช้งานเป็นผู้ซื้อ ถือเป็นช่องทางการค้าออนไลน์ที่มีโอกาสสูง สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการสร้างยอดขายจากการส่งออก พร้อมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าในระดับสากล โดย กสอ.คาดหวังจะเห็นผู้ประกอบการ SMEs มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 65 % และประสบความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ Alibaba.com เพื่อการส่งออก ไม่น้อยกว่า 30% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 50 ราย ที่เข้าร่วม”

นายประสงค์ กล่าวเสริมว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการใช้งาน Alibaba.com เพื่อการส่งออกสินค้า โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเรดดี้แพลนเน็ต เดินทางไปให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานประกอบการของเจ้าของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการสร้างตัวตนออนไลน์ในหน้าแรก การอัพโหลดสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำสื่อการใช้งาน Alibaba.com ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ และใช้งานเพื่อการส่งออกสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ”

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมด้านการส่งออกและสมัครสมาชิก Alibaba.com แพ็คเกจ Gold กับเรดดี้แพลนเน็ต เพื่อสร้างความพร้อมและความน่าเชื่อถือในการส่งออกผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com

นายบุรินทร์ เกล็ดมณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนผู้ให้บริการ Alibaba.com อย่างเป็นทางการรายแรกในประเทศไทย กล่าวว่า “ในประเทศไทย มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 2.9 ล้านราย หรือ คิดเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้มี เอสเอ็มอีประมาณ 1 ล้านราย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย สำหรับกิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com

เรดดี้แพลนเน็ต จะเป็นตัวกลางในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด โดยจะใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการตลาดออนไลน์มากกว่า 16 ปี มาแนะนำผู้ประกอบการ โดยเราคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก จากทั่วประเทศ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ และประสบความสำเร็จจากการส่งออกผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการนำร่อง หากมีผลตอบรับในเชิงบวก ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเรดดี้แพลนเพน็ต ก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com มากขึ้น”

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Alibaba.com เพื่อสร้างตัวตน แสดงสินค้า และขยายความสัมพันธ์กับคู่ค้าในระดับสากล
  2. คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเรดดี้แพลนเน็ต ให้คำปรึกษาด้านการส่งออกผ่าน Alibaba.com แบบใกล้ชิดถึงสถานประกอบการ
  3. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ Alibaba.com ด้วยการออกแบบหน้าเว็บไซต์ในเบื้องต้น และอัพโหลดสินค้าเข้าสู่ระบบ โดยทีมงานจากเรดดี้แพลนเน็ต
  4. สิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิ ทริปพิเศษเดินทางเยี่ยมชม Alibaba สำนักงานใหญ่ ณ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน, แพ็คเกจเว็บไซต์เพื่อการใช้งานร่วมกับระบบ Alibaba.com, คอร์สอบรมการตลาดดิจิทัล เพื่อการทำการตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพ เป็นต้น 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com” และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ (Website http://alibaba-dip.readyplanet.com/ Facebook: กิจกรรมส่งเสริม SMEs ทำธุรกิจในรูปแบบ B2B ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com หรือติดต่อ 02-016-6955)

ติดตามข่าวสารบริการเกี่ยวกับ Alibaba.com จากเรดดี้แพลนเน็ตได้ที่เว็บไซต์ alibaba.readyplanet.com